Stadig flere overlever kræft

Lidt flere overlever kræft. Den stigning, der er set i kræftoverlevelsen siden slutningen af 1990’erne er fortsat. Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2011-13, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Overlevelsestallene offentliggøres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Opgørelsen viser, at blandt de kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2011 til 2013 steg 1-års overlevelsen med 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2008-2010, så overlevelsesprocenten nu er 76 for mænd og 78 for kvinder.

Dermed fortsættes stigningen i 1-års overlevelse.

Figur 1.

1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft eksklusive alt anden hudkræft end modermærkekræft, 1999-2001 til 2011-2013

 

Kilde: Cancerregisteret og CPR.
Anm.: 3-års perioder er årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

Også stigning i 5-års overlevelse

Også når det gælder 5-års overlevelsen, ses en fortsat let opadgående kurve. 5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2011 – 2013 på 58 procent, mens den var på 61 procent for kvinder. For begge køns vedkommende er det en stigning på 2 procentpoint i forhold til den foregående periode.

Overlevelse måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

For detaljeret talmateriale og yderligere informationer, herunder om udviklingen for de enkelte kræftformer, henvises til publikationen
'Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013'.

Læs publikationen 'Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013' (PDF)

Læs mere om SSI's data om kræftoverlevelse