Lovende dansk vaccine mod klamydia

En vaccine mod den vidt udbredte kønssygdom klamydia har indtil videre været en umulig opgave for forskere. Et dansk forskningsteam fra Statens Serum Institut har med en ny banebrydende vaccineteknologi ramt bakteriens akilleshæl. Vaccinen er klar til test i mennesker i 2016.

Banebrydende forskning fra Statens Serum Institut viser, at det er muligt at tilintetgøre klamydiabakterier ved hjælp af en ny type vaccine. Vaccinen giver et ekstremt effektivt immunsvar, som beskyder bakterien fra to fronter. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift The Journal of Infectious Diseases.

”Det er lykkedes os at udvikle en helt ny type vaccine, der rammer bakterien, hvor det gør allermest ondt og som angriber med både T-celler og antistoffer. Resultatet er et meget effektivt immunforsvar, der stopper bakterien, før den gør skade og samtidig mindsker risikoen for at smitte videre”, fortæller Peter Lawætz Andersen, forskningschef og vicedirektør ved Statens Serum Institut.

25-30.000 danskere bliver hvert år smittet med klamydia, og sygdommen kan forårsage barnløshed. På verdensplan er over 100 millioner smittede, hvilket gør den til en af de mest udbredte infektioner, vi kender. Bakterien har udviklet en række strategier til at undgå vores immunforsvar, og derfor har sygdommen indtil videre været umulig at lave en vaccine imod.

”Vi har detaljerede data fra dyreforsøg igennem de sidste 4 år og er parat til en afprøvning på mennesker i løbet af 2016 i samarbejde med et fælles europæisk forskningsteam”, siger projektleder og sektionsleder Frank Follmann fra Statens Serum Institut.

Udvikling af vaccinen er sket i samarbejde med forskere på Københavns Universitet og er støttet af Innovationsfonden og EU´s 7. Rammeprogram. Det vil fortsætte i samarbejde med engelske og franske forskningsgrupper.

Sådan virker vaccinen

Immunforsvaret har, groft sagt, to forskellige måder at beskytte os på, når vi får en infektion: vha. antistoffer og/eller T-celler. Generelt virker vacciner igennem enten antistoffer (fx kighoste- og difterivacciner) eller T-celler (f.eks. Calmettevaccinen). Den nye vaccine mod klamydia virker i modsætning til andre vacciner ved at stimulere begge dele samtidigt.

Den store udfordring med klamydia er at få ram på bakterierne, inden de når at gemme sig i kønsvejenes celler, hvor de kan ligge i årevis og give anledning til infektion med ingen eller forholdsvis få symptomer. Resultatet er dannelsen af arvæv, der kan føre til sterilitet og barnløshed.

Den nye vaccine opnår denne effektive beskyttelse ved at angribe bakterien i to trin:

  1. Det første angreb sker via antistoffer der overføres til kønsvejene, hvor de tilintetgør de fleste bakterier.
  2. Selvom antistofferne er effektive, får de ikke ram på samtlige bakterier. Derfor har forskerne designet vaccinen sådan, at T-celler genkender de resterende bakterier og udrydder dem, inden de når at etablere sig og gøre skader på vævet.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Infectious Diseases:

Protection Against Chlamydia trachomatis Infection and Upper Genital Tract Pathological Changes by Vaccine-Promoted Neutralizing Antibodies Directed to the VD4 of the Major Outer Membrane Protein