Næsten 88 procent nye kræfttilfælde indgår i pakkeforløb

Den anden årsopgørelse for monitoreringen af kræftområdet viser, at næsten 88 procent af de patienter, der fik konstateret kræft i 2014, blev udredt og behandlet i et registreret pakkeforløb.  77 procent i pakkeforløb blev behandlet inden for standardforløbstid.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, når de indgår i et pakkeforløb for kræftområdet. Tiderne er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

Lidt flere indgik i pakkeforløb end i 2013

Det er anden gang Statens Serum Institut udgiver en årsopgørelse for monitorering af kræftområdet. Her er blandt andet sammenlignet antallet af nye kræfttilfælde registreret i pakkeforløb med antallet af nye kræfttilfælde i Cancerregisteret 2014. Sammenligningen viser, at et større antal nye tilfælde i Cancerregisteret er blevet behandlet i pakkeforløb end i 2013, hvor andelen var 85,7 procent. Andelen i 2014 var på 87,4 procent med en lille regional variation, hvor Midtjylland havde 89,9 procent, mens Hovedstaden havde 85,3 procent.

I 2014 var der 22.097 forløb, hvor borgeren efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper startede behandling. I 77 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider. Dette er en stigning på fem procentpoint i forhold til i 2013.

Mindre end hver femte i pakkeforløb fik en kræftdiagnose

Langt fra alle patienter, der indgår i et pakkeforløb, viser sig at have kræft. I alt indgik mere end 121.000 danskere i et registreret pakkeforløb i 2014.

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft.

Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling, med angivelse af standardforløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

Se årsopgørelsen på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet på ssi.dk