Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 1. kvartal 2015

I første kvartal af 2015 blev der konstateret 11 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA, heraf var 3 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for første kvartal af 2015.

I første kvartal af 2015 blev der konstateret 11 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 3 med typen CC398. To personer døde indenfor 30 dage; ingen af disse to personer havde infektion med CC398.

Oversigt over MRSA i 2015 (første kvartal)

  Al MRSA i 2015 Heraf CC398 i 2015
Smittet med MRSA  719 295
Blodforgiftning 11 3
Dødsfald (indenfor 30 dage) 2 0


Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2015

MRSA type Antal dødsfald
t008/CC8 1
t024/CC8 1
Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil