De regionale udgifter til medicintilskud er steget efter flere års fald

En ny analyse fra SSI viser, at et stigende forbrug af dyre lægemidler til blodfortyndende behandling og behandling af diabetes ligger bag en stigning på 2 % i de regionale udgifter til medicintilskud.

Danske Regioner bruger årligt mange millioner på udbetaling af tilskud til borgere, som køber tilskudsberettiget medicin. En ny analyse fra Statens Serum Institut viser, at der efter en generelt faldende tendens siden 2007 har været en stigning i regionernes udgifter til medicintilskud i 2014.

Regionale udgifter til medicintilskud 2007-2014 (mio. kr.)

Regionale udgifter til medicintilskud 2007-2014 (mio. kr.)

SSI’s nye analyse ’MedicinØkonomi - Indblik: 4. kvartal 2014’ viser, at regionernes udgifter til medicintilskud er steget med 110 mio. kr. fra 2013 til 2014, efter at udgifterne i perioden 2010 til 2013 faldt 1.564 mio. kr. Udgifterne er steget fra 5.496 mio. kr. i 2013 til 5.606 mio. kr. i 2014 og er derfor steget med 2 %.

Analysen viser, at de stigende regionale udgifter til medicintilskud skyldes, at omsætningen er steget for første gang siden 2010. Derudover viser analysen, at det primært er omkostningstunge lægemidler som blodfortyndende medicin og lægemidler til behandling af diabetes, der har haft betydning for stigningen i tilskudsudgifterne.

Blandt de omkostningstunge lægemidler bidrager bl.a. Pradaxa, Xarelto og Eliquis, der fx bruges i forbindelse med blodfortyndende behandling, med en vækst på ca. 82 mio. kr. til de stigende regionale tilskudsudgifter, mens Victoza og Lantus Solo Star, der bruges til behandling af diabetes, bidrager med ca. 25 mio. kr.

’MedicinØkonomi - Indblik’ er opgjort på baggrund af det tilskudsberettigede personhenførbare salg inkl. dosisdispenseringsgebyrer.

Læs analysen ’MedicinØkonomi - Indblik: 4. kvartal 2014’ (PDF) - OPDATERET -

Læs mere om medicintilskud på ssi.dk