Hæder til forskere fra Statens Serum Institut

Årets forskningspris fra Fritz Kauffmanns Forskningsfond tildeles den 29. april 2015 til cand. scient., ph.d. Nadia Boisen og forskningsleder, ph.d. René Jørgensen, begge fra Afdeling for Mikrobiologi & Infektionskontrol, Statens Serum Institut. Prisen er på 125.000 kr. til dem hver.

Prisen tildeles for deres internationale anerkendte grundforskning i bakteriers sygdomsfremkaldende faktorer. Forskningen har fundet sted såvel i Danmark, som på udenlandske forskningsinstitutioner.

Regulerende faktorer hos E. coli-bakterier

Nadia Boisens forskning er rettet mod de regulerende faktorer hos E.coli, der er med til at bestemme om bakterien er sygdomsfremkaldende. Forskningen er med til at forklare, hvorfor visse E. coli-bakterier forårsager alvorlig diarre, mens andre er en del af den normale tarmflora, der er nødvendig for vores overlevelse.

En bedre forståelse af disse faktorer vil åbne op for muligheden for behandling og forebyggelse af de alvorlige infektioner, også uden brug af antibiotika.

Nadia Boisen har tidligere modtaget den æresfulde Sapere Aude forskertalentbevilling.

Sygdomsfremkaldende toxiner hos Clostridium difficile

René Jørgensens forskning har koncentreret sig om avancerede studier af de sygdomsfremkaldende toxiner hos Clostridium difficile.

Clostridium difficile kan forårsage meget alvorlige infektioner hos svækkede personer og kan give anledning til store sygdomsudbrud på hospitaler. Forskningen har som mål at belyse strukturelle detaljer og enzymatiske mekanismer, der kan forklare de sygdomsfremkaldende toxiners virkning, og har betydning for udvikling af en vaccine mod infektionen.

Rene Jørgensens forskningsgruppe behersker en lang række af de mest avancerede metoder til belysning af proteiners struktur og funktion.

René Jørgensen har tidligere modtaget Sapere Aude’s forskerlederbevilling.

Yderligere oplysninger kan fås hos administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, tlf. 3268 3212 eller hos sektordirektør Helle Bossen Konradsen, tlf. 3268 3277, Statens Serum Institut.