Flere psykologer på de offentlige sygehuse

SSI’s nye tal over beskæftigelsen på offentlige sygehuse viser en tendens til øget beskæftigelse af psykologer og øvrige akademikere på de danske sygehuse.

Statens Serum Institut offentliggør løbende opgørelser, som belyser beskæftigelsen på offentlige sygehuse, og i dag offentliggør SSI både tal for 4. kvartal 2104 og de samlede årstal for hele 2014.

Stor stigning i antallet af psykologer

Tallene for 2014 viser fx, at der de seneste år har været en generelt stigende tendens i antallet af fuldtidsbeskæftigede psykologer, som er ansat på offentlige sygehuse, idet der næsten er sket en fordobling fra 646 ansatte i 2007 til 1.345 ansatte i 2014.

Det øgende antal psykologer skyldes, at der har været en indsats for at få ansat psykologer på sygehusene for at afhjælpe manglen på psykiatere. Herudover er der oprettet en specialpsykologuddannelse, så psykologer kan udrede patienter og være med til at sikre, at udredningsretten bliver overholdt.

Flere øvrige akademikere - og andre tendenser

Ud over stigningen i antallet af psykologer viser de nye beskæftigelsestal for 2014 også andre tendenser.

Tallene viser bl.a. at:

  • Antallet af øvrige akademikere, herunder ingeniører, er steget de seneste år
  • Antallet af sygehjælpere er faldet generelt fra 2001 til 2014
  • Antallet af læger, der er ansat i deltidsstillinger eller er timelønnede, er stærkt stigende

Opgørelserne er baseret på løndata fra Regionerne og er opdelt på antal fuldtidsbeskæftigede og antal personer.

Læs mere og find de nye beskæftigelsestal på ssi.dk