Færre nyfødte bliver genindlagt

SSI's nye monitorering af barselsperioden viser, at der i 2014 har været et fald i andelen af nyfødte, som blev genindlagt efter at være blevet udskrevet fra sygehuset til hjemmet.

For at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for barselsplejen, foretager Statens Serum Institut løbende monitoreringer af barselsperioden, som følger, hvor længe nyfødte børn er indlagt i forbindelse med fødslen og hvor mange nyfødte, der bliver indlagt igen efter udskrivning fra sygehuset.

Fald i andelen af genindlagte nyfødte

Den seneste monitorering af barselsperioden dækker perioden 2007 til 2014.

Monitoreringen viser, at der efter en stigning i andelen af genindlagte nyfødte fra 2007 til 2013, er sket et fald i andelen til 1,9 % i 2014.

Mens antallet af nyfødte børn faldt fra 2007 til 2013, steg andelen af nyfødte, som blev genindlagt i samme periode fra 1,6 % til 2,3 %.

Fra 2013 til 2014 var der derimod en lille stigning i antallet af nyfødte børn, og et samtidigt fald i antallet af nyfødte, som blev genindlagt efter udskrivning fra sygehuset.

Antal nyfødte, heraf andel genindlagt

Antal nyfødte - heraf andel genindlag_2007-2014.jpg

Flere nyfødte udskrives inden for det første døgn

Monitoreringen viser også, at ca. halvdelen af alle nyfødte fra 2008 til 2014 blev udskrevet fra sygehuset inden for to døgn efter fødslen - og at der blandt disse er en stigning i andelen af nyfødte, der bliver udskrevet inden for det første døgn efter fødslen.

Således er andelen af nyfødte, som blev udskrevet inden for det første døgn, steget fra 25 % i 2007 til 36 % i 2014.

Læs mere og se data fra monitoreringen af barselsperioden

Statens Serum Instituts monitorering af barselsperioden opgør udvalgte monitoreringsindikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen på området over tid. Indikatorerne er opgjort på både landsplan og regionsniveau og er som noget nyt også opgjort på kommune- og sygehusniveau.