Danske mæslinger stammer fra Sverige

DNA-analyser af prøver fra de to danske mæslingetilfælde i år viser, at de er identiske med virus fra Svenske mæslingepatienter.

Det nationale WHO reference laboratorium for mæslinger på SSI har sporet de to nyeste danske mæslingetilfælde til med stor sandsynlighed at stamme fra smitte fra Sverige. Dette er baseret på sammenligning af arvematerialet fra de danske mæslingetilfælde med arvemateriale fra udenlandske nye mæslingetilfælde via en international mæslingevirusdatabase.

Der er fundet 100% overensstemmelse med mæslingetilfælde rapporteret i Malmø i januar 2015 og de danske tilfælde. Videre detektivarbejde har sporet disse mæslingevirus til Indien, og mæslingetilfælde rapporteret fra Indien i efteråret 2014.

Samtidigt kan SSIs viruseksperter afvise, at de danske mæslingetilfælde er smittet med det samme mæslingevirus, som har ramt Tyskland med flere end 500 mæslingetilfælde i disse uger og ind til videre kostet et 1½ årigt barn livet. For selvom det er den samme virus subtype (D8), er der større afvigelser i sekvenser af virusarvemateriale, og alt tyder altså, på at de danske tilfælde er smittet fra vore svenske naboer.