Raske køkkenmedarbejdere kan videregive norovirus (roskildesyge)

Norovirus forårsager sygdommen roskildesyge. Den smitter let gennem mad, bl.a. i kantiner og restauranter, hvis køkkenmedarbejderne selv er syge, når de anretter maden. Forskning fra Statens Serum Institut viser nu, at en stor andel af sådanne udbrud skyldes smitte fra køkkenmedarbejdere, der ikke havde symptomer på sygdom, da de tilberedte maden.

Norovirus giver i de fleste tilfælde symptomer som diarré og opkastninger og kendes i daglig tale også som ”roskildesyge”. Nogle gange kan man være smittet med norovirus uden at blive syg. Virusset findes i opkast og afføring både lidt før, man bliver syg, og i nogle dage efter, man har været syg. På den måde kan norovirus meget let overføres til andre mennesker.

Overførsel af virus til mad fra køkkenmedarbejdere uden symptomer på sygdom er beskrevet i enkeltstående tilfælde, men hidtil har det været uvist, hvor tit dette sker. Dette er nu blevet undersøgt af en forskergruppe fra Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Hvert femte udbrud skyldtes smitte fra person uden symptomer

Ved at undersøge samtlige rapporterede, fødevarebårne norovirus-udbrud i Danmark i årene 2005 – 2011 har forskerne fundet ud af, at 1/3 af udbruddene opstod, fordi en køkkenmedarbejder var kommet til at forurene maden med norovirus under tilberedningen eller serveringen. I over halvdelen af disse tilfælde havde køkkenmedarbejderen ingen symptomer på sygdom.

”Vores resultater viste, at 21% af alle de 191 undersøgte norovirus-udbrud med stor sandsynlighed var opstået, fordi en køkkenmedarbejder havde tilberedt mad enten lige før, vedkommende selv blev syg, mindre end to dage efter, vedkommende havde været syg, eller uden at have været syg overhovedet. I de sidste tilfælde var enten køkkenmedarbejderens børn eller ægtefælle syge med symptomer på norovirus”, siger læge Kristina Træholt Franck, Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, Statens Serum Institut, der forsvaret sin ph.d.-afhandling om Roskildesyge fredag.

Smitte kan overføres til maden fra køkkenmedarbejderens familie

”Vi så, at der i løbet af perioden var registreret 21 forskellige sygdomsudbrud med i alt ca. 800 syge, hvor en køkkenmedarbejder var skyld i udbruddet uden selv at have været syg men havde familiemedlemmer, der havde været syge med Roskildesyge. Vi var klar over, at sådanne udbrud nogle gange opstod, men det kom bag på os, at det drejede sig om så mange tilfælde”, siger Steen Ethelberg, der er sidsteforfatter på artiklen, som er offentliggjort i Journal of Infectious Diseases.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man ikke tilbereder mad til offentlig servering mindre end 48 timer efter, man har været syg med opkastninger eller diarré, men dette finder ifølge undersøgelsen alligevel sted engang imellem.

”Det er tankevækkende, at så mange udbrud skyldtes overførsel af virus fra en køkkenmedarbejders familie via en køkkenmedarbejder, der ikke selv føler sig syg.  Der er brug for ekstra opmærksomhed, hvis disse udbrud skal forebygges”, siger Kristina Træholt Franck.

I et forsøg på at nedsætte andelen af norovirus-udbrud, der skyldes smitte fra en symptomfri køkkenmedarbejder, anbefaler Fødevarestyrelsen, at virksomheden overvejer, om køkkenmedarbejdere skal blive hjemme, når de har tilfælde af roskildesyge i hjemmet.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Infectious Diseases:
Sources of Calicivirus Contamination in Foodborne Outbreaks in Denmark, 2005–2011—The Role of the Asymptomatic Food Handler