Ny opgørelse over danskernes medicinforbrug i 3. kvartal 2014

Statens Serum Instituts kvartalsvise opgørelse over salget af apoteksforbeholdte lægemidler har fået ny form og er nu tilgængelig med tal for forbruget i 3. kvartal 2014.

Statens Serum Institut følger forbruget af lægemidler og har netop offentliggjort en ny forbrugsanalyse med omsætnings- og forbrugstal for 3. kvartal 2014.

Forbrugsanalysen kommenterer udviklingen i forbruget af 12 udvalgte lægemiddelgrupper, hvor der har været større ændringer i fx priser eller omsætning.

Forbrugsanalysen over medicinforbruget i 3. kvartal 2014 er den første udgave af ’MedicinForbrug - Overblik’, som fremover vil erstatte Statens Serum Instituts tidligere kvartalsvise opgørelser ’Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin’.

Denne udgave af ’MedicinForbrug - Overblik’ omhandler:

 • pantoprazol (mavesårsmiddel)
 • midler mod blodpropper
 • hydroxocobalamin (B12-vitamin)
 • angiotensin II hæmmere (blodtrykssænkende midler)
 • atorvastatin (kolesterolsænkende middel)
 • levonorgestrel og ethinylestradiol (P-piller)
 • estradiol (østrogentilskud)
 • DiTeKiPol/Act-Hib (børnevaccine)
 • eddikesyrederivater og beslægtede stoffer (smertestillende gigtmidler)
 • antidepressive midler
 • psykostimulerende midler (ADHD og narkolepsi)
 • adrenerge til inhalation (KOL og astma)

Se den nye forbrugsanalyse ’MedicinForbrug - Overblik: 3. kvartal 2014’ (PDF)

Læs mere om de nye forbrugsanalyser MedicinForbrug