Et tilfælde af mæslinger i Københavnsområdet

Det er det første tilfælde af mæslinger i Danmark siden august 2014

USA og Tyskland har i de seneste uger oplevet store udbrud af mæslinger, og nu er sygdommen også konstateret hos et barn i Københavnsområdet.

Embedslægen i København er i gang med at afklare, hvilke personer der kan have været udsat for smitte. Disse vil blive kontaktet og informeret om forholdsregler, herunder om muligheden for evt. vaccination eller behandling med antistoffer mod mæslinger.

Mæslinger er den mest smitsomme af børnesygdommene, og patienter med feber og udslæt opfordres derfor til at kontakt deres læge pr. telefon.

Vaccination mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, som tilbydes alle børn i børnevaccinationsprogrammet – den første vaccination tilbydes i 15-måneders alderen. Der er dog stadig en del børn og unge voksne, der ikke er MFR-vaccinerede, hvilket øger risikoen for udbrud af sygdommen.

I 2014 var der 27 tilfælde af mæslinger i Danmark. Heraf var 15 ældre end 25 år, mens kun 2 var under 1 år gamle og altså for små til at blive vaccineret.

Graf der viser antallet af mæslingetilfælde 1995 - 2014