Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 4. kvartal 2014

I fjerde kvartal af 2014 blev der konstateret 15 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af  MRSA, heraf var 2 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for fjerde kvartal af 2014.

I fjerde kvartal af 2014 blev der konstateret 15 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 2 med typen CC398. Tre personer døde indenfor 30 dage; ingen af disse tre personer havde infektion med CC398.

Det samlede antal af blodforgiftninger med MRSA i 2014 var 55, hvoraf 8 var med typen CC398. I alt 12 personer døde indenfor 30 dage. Blandt de 12 dødsfald var to patienter smittet med MRSA af svinetypen CC398. De øvrige ti dødsfald var smittet med otte andre typer MRSA.

Oversigt over MRSA i 2014

  Al MRSA i 2014 Heraf CC398 i 2014
Smittet med MRSA 2965 1271
Blodforgiftning 55 8
Dødsfald (indenfor 30 dg) 12 2

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2014

MRSA type Antal dødsfald
CC 398 2
t032/CC22 2
t223/CC22 2
t002/CC5 1
t008/CC8 1
t189/CC1 1
t345/CC97 1
t548/CC5 1
t2006/CC22 1
Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil