Højt D-vitaminniveau i gravides blod beskytter ikke børnene mod astma

Børn af gravide med højt niveau af D-vitamin i blodet havde ikke en forventet lavere risiko for at få astma sammenlignet med børn af mødre med lavere niveau. Det viser ny forskning fra Statens Serum Institut baseret på to forskellige grupper af danske gravide og deres børn.

For lidt D-vitamin i fosterlivet er en af de ting, der mistænkes for at kunne øge risikoen for, at børn udvikler astma. Men nu har forskere fra Statens Serum Institut offentliggjort et studie, der for første gang kan følge børn helt op til voksenalderen og se, om deres risiko for at få astma i børne- eller teenageårene hænger sammen med niveauet af D-vitamin i deres moders blod under graviditeten. Og forskerne kunne ikke se en højere risiko for astma hos børn af gravide med det laveste niveau af D-vitamin.

 ”Vi havde forventet at se, at et højt D-vitaminniveau havde en beskyttende effekt, men vi så faktisk en lavere risiko for astma for børn af den gruppe gravide, der havde lavest niveau af D-vitamin, siger ph.d.-studerende Susanne Hansen, Center for Føtal Programmering, Statens Serum Institut.

Mere end 20 års opfølgning 

Hun står bag resultaterne af undersøgelsen, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology. Hun har arbejdet med resultater fra en kohorte af cirka 900 århusianske kvinder, der var gravide i 1988 og 1989 – og deres nu voksne børn. 

Resultaterne baseres på D-vitaminniveau i blodprøver fra den gravide i uge 30 – kombineret med registeroplysninger om, hvorvidt børnene har været behandlet på hospitalet eller har fået medicin mod astma. Desuden gennemgik halvdelen af de nu voksne børn en klinisk undersøgelse for astma i 20-års alderen. 

Sociale faktorer kunne ikke forklare forskellen

Forskerne har i beregningerne taget højde for en række faktorer, som er kendt for både at kunne have en sammenhæng med niveauet af D-vitamin og at kunne enten øge risiko eller beskytte mod astma; faktorer som moderens alder i graviditeten, hendes BMI umiddelbart før graviditeten, antallet af tidligere børn, rygning under graviditeten og moderens uddannelsesniveau. 

”Det er alt sammen sociale faktorer, som i en eller anden form for samspil eventuelt kan have en betydning for niveauet af D-vitamin i blodet og for sygdomsrisikoen.

Vi har set på, om de kunne forklare forskellen i astmarisiko – men det kunne de ikke, siger Susanne Hansen.

En af kilderne til D-vitamin er fisk. Tidligere forskning har vist, at gravide, der spiste meget fisk, fik børn, der havde lavere risiko for astma i børneårene. Derfor havde forskerne forventet at se en beskyttende effekt ved højt niveau af D-vitamin i blodet. Men resultatet var altså det modsatte:

”Vores resultater tyder på, at der skal meget mere forskning til, før vi kan forstå, hvad D-vitamin betyder for udviklingen af astma”, siger Susanne Hansen. 

Samme tendens i studie af 32.000 kvinder og deres børn 

En anden forsker fra Center for Føtal Programmering, Statens Serum Institut, post doc Ekaterina Maslova, har ligeledes set på risiko for astma og sammenhæng med moderens estimerede D-vitaminniveau. Hun har brugt en anden kohorte, nemlig Bedre sundhed for mor og barn (BSMB), som er en gruppe på mere end 100.000 kvinder, der var gravide i årene 1996-2003. Hendes resultater er offentliggjort i Pediatric Allergy and Immunology. 

Hun har blandt 32.000 mødre og børn vurderet børnenes risiko for astma, når de var hhv. 18 måneder og 7 år gamle. Og hun så samme tendens: Ingen beskyttende effekt af estimeret højt D-vitamin i graviditeten. 

”Vi så en øget risiko for astma hos børn af de kvinder, der havde den højest estimerede D-vitamineksponering. Men vi så også tendens til øget risiko for børn af kvinder med de allerlaveste niveauer. Vores resultater giver altså ikke støtte til teorien om, at D-vitamin i fosterlivet beskytter børnene mod astma, men der er brug for meget mere forskning i, hvad det betyder for børnenes sundhed at være udsat for enten meget lave eller meget høje D-vitaminniveauer under graviditeten”, siger Ekaterina Maslova.

Læs de videnskabelige artikler:

Journal of Allergy and Clinical Immunology: The long-term programming effect of maternal 25-hydroxyvitamin D in pregnancy on offspring allergic airway disease and lung function after 20-25 years of follow-up.

Pediatric Allergy and Immunology: Predicted vitamin D status in mid-pregnancy and child allergic disease