Ny alkoholstatistik om danskernes alkoholforbrug

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udgiver en samlet rapport med de seneste nationale data for danskernes alkoholforbrug. Data kommer dels fra Statens Serum Instituts registre, dels fra eksterne registre.

Siden slutningen af 1990’erne er salget af alkohol i Danmark faldet med cirka 2 liter ren alkohol pr. indbygger (15 år og derover).

Alene de seneste år (fra 2010 til 2013) ses et generelt fald i danskernes alkoholforbrug. En mindre andel drikker over lavrisikogrænsen, og en mindre andel drikker over højrisikogrænsen.

Andelen af dødsfald relateret til alkohol er faldet siden 2008. Hvor antallet af dødsfald i 2008 var på 3.265 var det tilsvarende tal i 2013 på knap 2.900 dødsfald.

Det er nogle af de væsentligste tendenser, der kan aflæses af data i den nye alkoholstatistik.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har besluttet at udgive og formidle opdaterede data om danskernes alkoholforbrug hvert andet år. Den nye rapport: ”Alkoholstatistik. Nationale data” er den første af tre publikationer. Senere på året udgives to andre: ”Alkoholstatistik. Kommunale og regionale data” samt ”National Alkoholbehandling.”

Læs mere og se rapporten 'Alkoholstatistik 2015 - Nationale tal'