Løbende opgørelse af vancomycin-resistente enterokokker på SSI’s hjemmeside

Nu er det muligt løbende at følge udviklingen i forekomsten af kliniske vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på SSI’s hjemmeside under ”Overvågning i tal, grafer og kort”.

Statens Serum Institut har siden 2005 modtaget vancomycin-resistente enterokokker (VRE) til national overvågning.

Hidtil har forekomsten af VRE alene været afrapporteret i den årlige DANMAP-rapport. Nu kan forekomsten af VRE ses løbende på SSI’s hjemmeside ”Overvågning i tal, grafer og kort”, hvor tallene opdateres månedligt.

Det er muligt at sortere VRE-forekomsten efter art (E. faecium, E. faecalis, E. gallinarium, E. cassiliflavus, og E. raffinosus) og specifikke vancomycin-resistens gener (vanA, vanB, vanC). Det er også muligt se forekomsten fordelt på de indsendende klinisk mikrobiologiske afdelinger ved sortering på landsdel.

Siden 2010 er forekomsten af kliniske VRE steget; først i forbindelse med udbrud på hospitaler i Region Midtjylland (2010-2011) og senere på hospitaler i Region Sjælland og Hovedstaden (2012-2013). Stigningen er fortsat i 2014.