Tal for danskernes medicinforbrug på eSundhed.dk

Statens Serum Institut opgør hvert kvartal salget af apoteksforbeholdte lægemidler og har som noget nyt gjort tallene offentligt tilgængelige på eSundhed.dk.

Nu er det muligt at se tal for det kvartalsvise salg af alle apoteksforbeholdte lægemidler på eSundhed.dk, som er Statens Serum Instituts nye portal til formidling af sundhedsdata til bl.a. borgere, journalister og sundhedsprofessionelle.

På eSundhed.dk kan man trække rapporter med tal for medicinsalget i Danmark de seneste 5 år og sortere sine udtræk på produktnavn, ATC-kode og ATC-grupper. Man kan se tal for mængdesalg, omsætning og gennemsnitlig pris pr. mængdeenhed eller man kan se, hvor meget regionerne har udbetalt i medicintilskud.

Kvartalstallene på eSundhed.dk kan bruges af bl.a. journalister og aktører på lægemiddelområdet til at vise, hvor meget der fx bliver solgt af et bestemt lægemiddel eller om prisen på et bestemt lægemiddel ændrer sig.

Forbrugstallene på eSundhed.dk er opdateret med data fra 2010 til og med 3. kvartal 2014 og vil løbende blive opdateret med de nyeste kvartalstal.

Se kvartalstal for medicinsalget på eSundhed.dk