Ikke øget risiko for sclerose efter HPV-vaccination

Stor dansk-svensk undersøgelse finder ingen øget risiko for sclerose hos kvinder i perioden efter, de er blevet HPV-vaccineret.

Siden vaccinen mod human papillomavirus (HPV) vaccine, der beskytter mod livmoderhalskræft, blev introduceret for 9 år siden, er den blevet kædet sammen med mistanke om en række bivirkninger. Heriblandt udviklingen af sclerose og andre lignende nervesygdomme hos unge kvinder.

Både i faglitteratur og i medierne har der været beskrevet tilfælde, hvor kvinder har udviklet sclerose i perioden efter vaccinationen.
Nu har forskere fra Statens Serum Institut og Karolinska Institutet grundigt undersøgt, om der er en øget forekomst af sclerose blandt de mere end 800.000 svenske og danske kvinder, der er HPV-vaccineret i forhold til de uvaccinerede.

Konklusionen er klar; sclerose opstår med samme hyppighed blandt HPV-vaccinerede kvinder som blandt uvaccinerede kvinder. Undersøgelsens resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte amerikanske lægetidsskrift JAMA. 

”Vores resultater viser, at antallet af sclerosetilfælde, der er opstået i tiden efter HPV-vaccination, er sammenligneligt med, hvad vi ville se i en tilsvarende gruppe af uvaccinerede kvinder.” siger seniorforsker Anders Hviid, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.

Studiet er baseret på data fra de unikke danske og svenske sundhedsregistre. Studiet inkluderede 3.983.824 kvinder i alderen 10-44 år hvoraf 789.082 var HPV-vaccinerede. I alt 4.322 kvinder fik en sclerose diagnose i den periode, forskerne fulgte dem igennem registrene; 73 af kvinderne var HPV-vaccinerede, og diagnosen forekom indenfor 2 år efter vaccinationen.

Forskerne undersøgte også sammenhængen med andre nervesygdomme af lignende karakter. Her var konklusionen den samme; der var ingen sammenhæng.

”Vores studie er det hidtil største af sin art og viser, hvordan vi med de nordiske registre hurtigt kan undersøge de bekymringer, der kan opstå omkring vaccinebivirkninger. Oven i dette er studiet også et eksempel på, at imponerende store studier kan gennemføres i samarbejde mellem de nordiske lande”, siger Anders Hviid.

Læs den videnskabelige artikel i JAMA:

Quadrivalent HPV Vaccination and Risk of Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases of the Central Nervous System