Stigning i antallet af uddannede læger og sygeplejersker

Arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og en lang række andre faggrupper er steget. Det viser Statens Serum Instituts nye tal for arbejdsstyrken af sundhedsuddannede.

Statens Serum Institut laver hvert år en opgørelse, der viser, hvor de sundhedsuddannede er ansat. Dette års opgørelse viser, at der generelt set er blevet flere med en sundhedsfaglig uddannelse.

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fra 2000 til 2012

Tallene bag opgørelsen viser fx, at arbejdsstyrken af læger (med og uden speciale) i perioden 2000 til 2012 er steget med ca. 6.000 personer, svarende til en stigning på ca. 30 procent. Arbejdsstyrken af sygeplejersker er i samme periode steget med ca. 8.000 svarende til en stigning på ca. 15 procent.

Opgørelsen over arbejdsstyrken af personer med en sundhedsfaglig uddannelse omfatter i alt 31 forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner - og viser derfor også andre detaljer og tendenser.

Se de nye tal for arbejdsstyrken af sundhedsuddannede