Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for håndtering af E. coli-bakterier, der danner verocytotoksin

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for håndtering af patienter med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og infektioner med VTEC, dvs. diarré-fremkaldende E. coli-bakterier, der danner verocytotoksin.

De nye retningslinjer lægger op til en differentieret håndtering af disse patienter. Tidligere blev alle VTEC-bakterier håndteret ens, men de nye retningslinjer anbefaler, at patienter der er smittet med VTEC-typer, der ikke er forbundet med risiko for udvikling af nyresvigt (hæmolytisk uræmisk syndrom, HUS) håndteres efter de retningslinjer, som sædvanligvis gælder for infektiøs diarré. Dette betyder, at der for disse lav-risiko VTEC-infektioner sædvanligvis ikke anbefales kontroldyrkning efter ophørt diarré, og at patienten kan møde på arbejde og i institution, når vedkommende er rask.
 
For høj-risiko VTEC, dvs. E. coli-bakterier, hvor infektionen kan kompliceres med HUS, er der fortsat særlige skærpede retningslinjer. I disse tilfælde er det vigtigt, at patienter der er positive for disse VTEC-undertyper, ikke modtages i børneinstitutioner, før de er fritestet med mindst to negative prøver.