Tid til influenzavaccination

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæsonen og starten på tilbuddet om gratis influenzavaccination til personer med øget risiko for alvorlig influenzainfektion.

I Danmark er vaccinationsdækningen stadigt lav blandt ældre og personer med kroniske sygdomme, på trods af, at influenzavaccination kan forebygge alvorlige komplikationer, der kan føre til både indlæggelser og dødsfald i netop disse grupper.

Sidste influenzasæson var præget af en lav influenzaaktivitet generelt i befolkningen. Alligevel blev 200 patienter indlagt med influenza på landets intensivafdelinger og der sås 700 flere dødsfald end forventet henover vinteren, som formentligt kan tilskrives influenza. Ca. 78 af intensivpatienterne havde underliggende sygdom eller var 65 år eller derover, og kun 38 % var influenzavaccineret. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination. WHO´s mål er, at opnå en dækning på 75 % blandt personer der er 65 og derover, i 2014/2015 var dækningen i Danmark kun 45 %.

Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, der kan føre til hospitalsindlæggelser og i værste fald død, er normalt op til 60 %.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination gælder også førtidspensionister, gravide i 2. og 3. trimester og kontakter til immunsvækkede patienter. Læs mere om hvem der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på www.beskytdigmodinfluenza.dk. Og læs mere om vaccinerne der tilbydes i år i denne uges EPI-NYT.