Purulent meningitis 2014

Antal anmeldte tilfælde af purulent meningitis var med 134 anmeldte tilfælde i 2014 det laveste antal tilfælde siden 1991. Den hyppigste årsag til purulent meningitis er pneumokokker, fulgt af meningokokker. Øvrige årsager er blandt andet Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae og andre typer streptokokker end pneumokokker.

Der blev i 2014 anmeldt 53 tilfælde af meningitis med Streptococcus pneumoniae. Antal anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis viser et fortsat fald fra ca. 100 årlige tilfælde i perioden 2000-2007, før den syv-valente konjugerede pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet, EPI-NYT 37a+b/07. Der har ligeledes været et generelt fald på cirka 30 % i forekomsten af invasiv pneumokoksygdom i hele befolkningen fra 1.056 årlige tilfælde i perioden 2000-2007 til 734 tilfælde i 2014. Ingen af de otte tilfælde af pneumokokmeningitis blandt børn i alderen 0-5 år var forårsaget af de serotyper, der indgår i den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine, som har været en del af børnevaccinationsprogrammet siden 2010.

Antallet af tilfælde af purulent meningitis med anden kendt ætiologi er steget med fem tilfælde siden 2013. Dette skyldes stigning i antallet af listeria-meningitistilfælde, som følge af et stort listeriaudbrud i 2014, EPI-NYT 1-2/15.

Læs mere i EPI-NYT 38/15