Ornitose efter kontakt med smittede ænder

I årene 2011-2014 er der set et stigende antal humane ornitose-tilfælde smittet i Danmark, og Statens Serum Institut har allerede på nuværende tidspunkt af 2015 registreret 19 tilfælde som – hvis trenden fortsætter - vil føre til en samlet stigning på ca. 100 % sammenlignet med 2014.

Ved efterforskning af baggrunden for dette års relativt høje antal personer med ornitose er det bl.a. konstateret at otte var blevet syge efter kontakt til ænder fra opdrættere på Fyn og i Jylland i perioden maj til august 2015. Fødevarestyrelsen (FVST) har iværksat foranstaltninger i forhold til opdrætterne, sporet handlede fugle fra de smittede besætninger, og smittede ænder er blevet behandlet eller aflivet.

Ornitose rammer primært papegøjefugle, duer og andefugle. Smitte kan overføres mellem forskellige fuglearter, fx fra duer til ænder og de to udbrud hos ællinger på Fyn i år har den fællesnævner, at der også var kontakt til duer.

Personer som har haft kontakt med ænder/duer eller papegøjefugle fugle/fjerkræ og efterfølgende får influenzalignende symptomer eller vejrtrækningsbesvær bør kontakte læge. Den ansvarlige for et fugle- eller fjerkræhold skal ved mistanke om ornitose (chlamydiose), straks tilkalde en dyrlæge, jævnfør bekendtgørelse om ornitose af 9. juni 2004.

For mere information om ornitose hos mennesker se sygdomsbeskrivelse på SSI hjemmeside.

For mere information om ornitose hos fugle/fjerkræ se FVST hjemmeside.

Læs mere i EPI-NYT 37/15