Syfilis atter i stigning

Efter en nedgang i antallet af tilfælde er syfilis atter i stigning.

I 2014 blev der af Statens Serum Institut registreret 530 tilfælde af nylig erhvervet syfilis, fordelt på 523 personer. Dette antal svarer til en stigning på 51 % i forhold til 2013, hvor antallet var 352. I alt 358 (68 %) af tilfældene var anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme.

I alt 476 (90 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 54 (10 %) blandt kvinder. Medianalderen var for mænd 40 år (spændvidde 17-79 år) og for kvinder 30 år (spændvidde 0-54 år).

Hovedparten af tilfældene forekom blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), se figur 1.

EPI-NYT uge 36 2015 figur 1
 
Der blev ikke anmeldt medfødt syfilis i 2014.

I alt 20 kvinder (heraf 17 danskere) var anmeldt som smittet med syfilis i Danmark, hvilket tyder på, at syfilis nu er introduceret blandt kredse af heteroseksuelle i Danmark.

Læs mere i EPI-NYT 36/2015