Screeningen af gravide gavner både de gravide og deres nyfødte

Den generelle screening af gravide forhindrer næsten alle tilfælde af mor-barn smitte i Danmark med hiv, hepatitis B og syfilis. Næsten 100 % af de gravide, der er omfattet af det offentlige tilbud om svangreomsorg, bliver testet.

Der blev i 2014 udført 61.774 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. 99,9 % af disse blev screenet for hiv, hepatitis B og syfilis. Der blev fundet 185 hepatitis B-bærere, heraf 103 som ikke vidste, de havde hepatitis B.

Gravide er blevet tilbudt screening for hepatitis B-virus (HBV) siden november 2005, og siden da er antallet af børn, der er smittet ved fødslen faldet betydeligt.

HBV anmeldt hos børn

Der blev diagnosticeret 18 tilfælde af aktuel syfilis blandt de gravide.

Endelig blev der fundet 53 hiv-positive gravide, heraf 12, der ikke var diagnosticeret tidligere. Der blev ikke anmeldt tilfælde af nyfødte børn med hiv i 2014.

Blandt de ny-diagnosticerede hiv-positive gravide var hovedparten indvandrere fra høj-prævalenslande.

Læs mere i EPI-NYT 35/2015