Flere end 30.000 tilfælde af klamydia i 2014

Der var ca. 3.000 flere tilfælde af klamydia i 2014 end i 2013, og stigningen var særligt udtalt blandt kvinder i alderen 21-25 år.

I alt fik 30.881 personer påvist klamydia i 2014, og dette var en stigning på næsten 12 % i forhold til 2013. Imidlertid steg antallet af undersøgte prøver også med næste 13 %, så det øgede antal tilfælde kan formentligt også tilskrives øget fokus på testning for klamydia.

Der har igennem de seneste år været en aldersforskydning i forekomsten af klamydia blandt kvinder. Hvor klamydia i 2010 toppede ved 17-19-års-alderen, er forekomsten nu højest i 19-21-års-alderen, og i år var stigningen i antal påviste tilfælde mest udtalt blandt kvinder i alderen 21-25 år.

Kun fire ud at 10 klamydiatilfælde var blandt mænd. Der er ikke grund til at tro, at klamydia skulle ramme mænd mindre hyppigt end kvinder. Der opfordres derfor til øget opmærksomhed på undersøgelse af mænd for klamydia.

Der er betydelig geografisk variation i klamydiaforekomsten, i København by er forekomsten næsten dobbelt så høj som i de fleste andre landsdele, og det var også her, at stigningen fra 2013 til 2014 var mest udtalt.

Læs mere om klamydia i denne uges EPI-NYT.