Difteri i huden påvist i Danmark

Der er i sommer påvist et tilfælde af difteri i et sår hos en voksen asylansøger fra Eritrea.

Patienten havde ved ankomst til Danmark et stort sår på det ene skinneben, som han havde pådraget sig efter et traume ca. 2 måneder tidligere. Der blev dyrket difteribakterier fra såret, og toxin-genet blev påvist ved molekylærdiagnostisk metode (PCR). ELEK-test bekræftede, at bakterien udtrykte toxin-genet, og derfor var toxinproducerende.

Tætte kontakter til patienten inden for de foregående 10 dage blev podet i svælget, behandlet profylaktisk med antibiotika og modtog en diTe-revaccination, hvis seneste dosis lå mere end 5 år tilbage. Alle svælgpodninger fra såvel patient som tætte kontakter var negative, ligesom der ikke var tilfælde med halssymptomer blandt asylcentrets øvrige beboere.

Tilfældet blev rapporteret via EU´s varslingssystem for smitsomme sygdomme, og efterfølgende rapporterede også Sverige og Tyskland om i alt seks tilfælde (fire toxigene og to non-toxigene) af kutan difteri i 2015, påvist blandt asylansøgere fra henholdsvis Eritrea, Etiopien og Syrien.

Difteri findes stadig i mange lande, og det er vigtigt, at alle er grundvaccineret mod difteri (normalt via børnevaccinationsprogrammet) og herefter revaccineres hvert 10. år. Udsættelse for smitte kan ske ved rejse til område, hvor sygdommen forekommer, men personer, der bærer bakterien i svælget, kan også forekomme i Danmark, da vaccination beskytter mod sygdom forårsaget af difteritoxin, men ikke mod bærertilstand. Alle bør derfor være beskyttet mod sygdommen via vaccination.

Sundhedspersonale og medarbejdere i asylcentre bør være særlig opmærksomme på sår hos rejsende og asylansøgere fra endemiske områder. Mistænkte tilfælde af difteri skal anmeldes telefonisk til Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution (SE) på patientens opholdssted samt skriftligt på blanket 1515 til SE og Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut.

Læs mere i EPI-NYT 27-33/2015.