Ingen grund til panik over fund af ny borreliaart i flåter i Danmark

En ny undersøgelse har vist, at flåter i flere skovområder i Danmark bærer arvemateriale (DNA) fra en borreliaart, Borrelia miyamotoi, der blev beskrevet først gang i Japan i 1994, men som ikke tidligere er fundet i Danmark.

Det er vigtigt at understrege, at selvom der er fundet genetisk materiale fra den nye borreliaart i flåter, betyder dette ikke nødvendigvis, at bakterierne er levende eller, at de forårsager sygdom hos mennesker. Flåter er blodsugende dyr, og man kan finde arvemateriale fra mange forskellige bakterier og parasitter der forekommer hos dyr, men ikke nødvendigvis fører til sygdom hos mennesker efter flåtbid.

Sygdom som følge af den nye borreliaart er ikke tidligere beskrevet i Skandinavien, selvom den også er fundet i svenske og norske flåter. Der er rapporteret om en patient i Holland og herudover om et begrænset antal tilfælde i Japan, Rusland og USA.

Det typiske forløb af infektion med B. miyamotoi er en uges varende influenzalignende symptomer evt. med ledsmerter og svær hovedpine, der vil gå over af sig selv, selv uden antibiotisk behandling, men symptomerne kan afkortes med penicillin. Der optræder som regel ikke udslet omkring flåtbiddet. Ubehandlet kan en lille andel få 2-3 tilbagevendende feberepisoder. Kun enkelte immunsvækkede har fået hjernehindebetændelse, som ellers kan ses ved andre flåtbårne infektioner. Der er ikke beskrevet udvikling af kroniske symptomer eller følgestilstande efter infektion med B. miyamotoi.

SSI kan påvise B. miyamotoi i forbindelse med undersøgelse for DNA fra andre borreliaarter i fx blod og spinalvæske. Denne undersøgelse tilbydes ikke rutinemæssigt, da der ikke aktuelt er holdepunkter for et væsentligt sundhedsproblem som følge af B. miyamotoi. Om dette skal ændres vil blive overvejet løbende. Nyopståede neurologiske symptomer hos immunsvækkede bør under alle omstændigheder føre til henvisning til specialist, da der også kan være andre relevante differentialdiagnoser. Hvis der mod forventning skulle være patienter der fik alvorlige symptomer som følge af infektion med den nye borreliaart, ville dette under alle omstændigheder foranledige antibiotisk behandling, og man vil ikke afvente diagnostik, og B. miyamotoi er følsom for de gængse antibiotika.

”Der er ikke grund til panik over fundet af den nye borreliaart i danske flåter. Vi kan ikke udelukke, at den kan have givet anledning til sygdom hos mennesker i Danmark, men vi tror, det er meget usandsynligt. Og hvis nogen har været syge, vil de formentligt have haft en relativt mildt forløbende influenzalignende sygdom.”
Overlæge Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut 
Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil