CPR-nummer på syfilis- og gonorréanmeldelser

Ved anmeldelse af syfilis og gonorré skal lægen fremover påføre patientens CPR-nummer på anmeldelsesblanketten.

Anmeldelse af syfilis og gonorré har hidtil været anonymiseret, da der kun blev oplyst de sidste 6 cifre i CPR-nummeret. Efter aftale med Sundhedsministeriet skal anmeldelserne fremover påføres patientens CPR-nummer. Baggrunden for denne ændring er ønsket om at effektivisere overvågningen, at minimere fejlregistrering og at undgå unødigt arbejde for de anmeldende læger.

Ved anmeldelse af syfilis vil ændringen lette lægernes arbejde, idet den nye blanket også omfatter de spørgsmål, der hidtil fremgik af en separat blanket fra SSI’s syfilislaboratorium, bl.a. med henblik på stadieinddeling.

Det er fortsat muligt at være anonym ved undersøgelse for syfilis og gonorré. I sådanne tilfælde anføres patientens køn og fødselsår på anmeldelsesblanketten. De nye blanketter kan udskrives fra SSI’s hjemmeside.

Den udfyldte blanket kan enten sendes med posten til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, eller scannes ind og sendes som vedhæftet fil til den sikre digitale postkasse sygdomsanmeldelse@ssi.dk. Det er vigtigt, at blanketten sendes til SSI fra en sikker digital postkasse (krypteret mail) af hensyn til de følsomme personoplysninger.

Frankerede svarkuverter kan rekvireres i Afdeling for Infektionsepidemiologi ved henvendelse til afsnitssekretær Linda Roth, ldr@ssi.dk eller telefon 3268 3744.

Det vil i nær fremtid blive muligt at udfylde anmeldelsesblanketten på computeren, og herefter sende den udfyldte blanket som vedhæftet fil.