Nu er det muligt at påvise hypofyse- eller nyresygdom med en ny sensitiv analyse for copeptin

Som noget helt nyt udbyder Statens Serum Institut en analyse, der med en blodprøve måler copeptin. Copeptin er relevant ved udredning af polyuri-polydipsi syndromer, fx. kan hypofysær og nefrogen diabetes insipidus adskilles ved måling af copeptid.

Resultater uden tørsteprøve

Ved anvendelse af blodprøveanalysen betyder det også at i mange tilfælde kan syndromerne nu udredes uden anvendelse af tørsteprøve1.

Om copeptin

Copeptin er et 39 aminosyre langt peptid, som syntetiseres som pre-pro arginin vasopressin i hypofysen og efterfølgende deles i vasopressin, neurophysin II og copeptin. Copeptin udskilles med samme molære ratio som vasopressin, men måling af copeptin er mere simpel, idet dette peptid ikke bindes til receptorer og ligeledes influerer thrombocytter ikke på målingen. Måling af copeptin kan således med fordel anvendes som surrogat for vasopressin måling.

Nyere undersøgelser tyder på, at copeptin kan anvendes som en sensitiv markør for ischæmi. Copeptin måling er således foreslået som biomarkør ved akut myocardie infarkt sammen med andre biomarkører2, prediktivt ved svær organ dysfunktion3 og ved apopleksi4. Måling af copeptin har således potentielt flere anvendelsesmuligheder.

Yderligere information

SSI er nu i stand til at tilbyde måling af copeptin. Undersøgelsen ”Copeptin” kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Biomarkører/Hormoner" (grøn kant) ved afkrydsning af R-nr. 4402.

For yderligere information henvises til Diagnostisk Håndbog på hjemmesiden www.ssi.dk/haandbog.

Information og rådgivning kan desuden fås ved henvendelse til Afdeling for Autoimmunitet & Markører, overlæge Lars Peter Nielsen på Tlf.: 3268 8169 eller e-mail: autoimmun@ssi.dk.

Referencer

  1. 1. Timper K et al. Diagnostic accuracy of copeptin in the differential diagnosis of the polyuria-polydipsia syndrome: A prospective multicenter study. J Clin endocrinol metab. 2015;mar 13:jc20144507.
  2. Reinstadler SJ et al. Copeptin Testing in Acute Myocardial Infarction: Ready for Routine Use? Dis markers Epub 2015 Apr 16.
  3. Ristagno G et al. Copeptin levels are associated with organ dysfunction and death in the intensive care unit after out-of-hospital cardiac arrest. Crit care 2015;19:132.
  4. Jiao L et Zhou S. Prognostic value of ciopeptin in patients with stroke. Expert Rev Neurother 2015;15:563.