Udbrud af MERS-coronavirus i Sydkorea

Et igangværende udbrud af MERS-coronavirus i Sydkorea er det største uden for Mellemøsten. Udbruddet er opstået i forbindelse med, at en smittet person ankom til Korea den 4. maj 2015. Denne patient havde opholdt sig i flere forskellige arabiske lande i perioden fra 18. april til 3. maj 2015. Efter ankomst til Sydkorea har han smittet andre patienter, deres pårørende og sundhedspersonale, og herfra har virus spredt sig yderligere på hospitaler og klinikker.

En risikovurdering udarbejdet af ECDC understreger, at import af MERS-coronavirus fra Mellemøsten til andre lande er beskrevet tidligere. Ved flere lejligheder har import af virus-infektioner også givet anledning til videresmitte (sekundærinfektioner). I Europa er dette blandt andet set i Frankrig og England uden, at det førte til omfattende smitte i samfundet. Omfanget af det igangværende udbrud af MERS-coronavirus-infektioner i Sydkorea er dog bemærkelsesværdigt. Både WHO og ECDC understreger, at der imidlertid ikke er noget der tyder på, at virus har ændret karakter således at det er mere smitsomt eller mere alvorligt end den type, der er kendt fra Den Arabiske Halvø.

Der er for nuværende ingen restriktioner i forbindelse med rejse til Sydkorea.

MERS-coronavirus, eller MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), er et virus der første gang blev beskrevet i 2012. Infektioner med MERS-CoV er hovedsageligt set blandt personer, der enten bor eller har haft forudgående ophold på Den Arabiske Halvø. Der er tiltagende belæg for, at kameler udgør en smittekilde for MERS-CoV. Ud over dette erhverves infektionerne typisk på sygehuse, hvor de ses blandt personale og patienter. Dødeligheden er beskrevet som høj, hvilket kan forklares med, at infektionen kan have et særligt alvorligt forløb blandt personer indlagt på sygehus og som er svækket af anden sygdom.

Læs mere i temaet om ny coronavirus