Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, herunder evt. krav om revaccination mod polio

Forslagene til vaccination og malariaforebyggelse er opdateret.

Statens Serum Institut og en referencegruppe udpeget af de faglige selskaber har igen i år gennemgået de landespecifikke forslag til forebyggelse af smitsomme sygdomme ved udlandsrejse.

Tabellerne med forslag til vaccination og malariaprofylakse ved udlandsrejse er let revideret, specielt er der opdateringer i forhold til vaccination mod polio, gul feber, meningokok-meningitis og japansk hjernebetændelse.

Særligt om risikoen for spredning af polio:
Polio er meget tæt på at være udryddet, og WHO har opretholdt sin udmelding fra maj 2014 om, at risikoen for fornyet international spredning af polio er en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning og har udsendt opdaterede anbefalinger for 10 lande.

Særligt for to lande (Pakistan og Afghanistan), hvor der er rapporteret om tilfælde af polio i 2015, og hvorfra poliovirus er blevet spredt til andre lande, anbefales det at sikre, at danske rejsende, der skal opholde sig i mere end fire uger bliver boostet med IPV-vaccine inden afrejse, hvis sidste polio-booster er givet for mere end 12 måneder siden. Revaccinationen bør helst gives fire uger før afrejse, men i hvert fald inden denne og dokumenteres i det gule internationale vaccinationshæfte. Da Syrien har indført et særskilt krav om poliovaccination af alle rejsende, der forlader Syrien, anbefales det også, at rejsende til Syrien sikres re(vaccineret) inden afrejse fra Danmark.

Rejsende over 4 uger til Cameroun, Nigeria og Somalia opfordres også til at være (re)vaccineret mod polio inden afrejse fra Danmark, hvis sidste poliovaccine er givet for mere end 12 måneder siden.

Hvis den rejsende ikke er fuldt grundvaccineret mod polio i form af tre doser med mindst én måneds mellemrum mellem 1. og 2. dosis og mindst seks måneders mellemrum mellem 2. og 3. dosis, bør dette som minimum sikres af hensyn til den individuelle beskyttelse.

For rejsende til Ækvatorial Guinea, Etiopien, Irak og Israel er der ikke anbefaling om (re)vaccination inden afrejse fra Danmark, men det anbefales at være fuldt grundvaccineret mod polio.

Læs mere i EPI-NYT 26a+b/2015