Stigning i antal importerede tilfælde af malaria, især fra Eritrea

I 2014 blev der anmeldt 102 tilfælde af malaria fra danske laboratorier til Statens Serum Institut.

Antallet af malariatilfælde importeret til Danmark steg i 2014 i forhold til de seneste år og lå væsentligt højere end de i gennemsnit 64 årlige tilfælde anmeldt i perioden 2009 til 2013. Stigningen skyldes primært en usædvanlig høj forekomst af vivax-malaria blandt yngre mandlige flygtninge fra Eritrea, som stort set alle ankom til Danmark i løbet af andet halvår af 2014. Blandt anmeldte malariatilfælde fra Afrika var en tredjedel importeret fra Eritrea. Lignende høje antal af malariatilfælde fra Eritrea er set i samme periode fra en række andre europæiske lande, bl.a. Sverige og Norge.

Hvis man ser bort fra gruppen af flygtninge fra Eritrea, lå antallet af rapporterede tilfælde i 2014 på samme lave niveau som i de seneste år. Som hidtil er hovedproblemet for almindelige rejsende langt overvejende risikoen for alvorlig falciparum-malaria i Afrika, mens risikoen for malaria uden for Afrika kun er ganske lav og hovedsagelig skyldes vivax-malaria. Immigranter på besøg i deres oprindelsesland udgør den største risikogruppe.

Trods den generelt positive udvikling er informationsindsatsen om anvendelse af korrekt malariaprofylakse stadig vigtig. Dette gælder særligt over for indvandrere og deres børn, som typisk rejser på længerevarende besøg i deres oprindelsesland, undertiden til områder med betydelig malariarisiko.

Der er aktuelt behov for særlig opmærksomhed på malaria hos flygtninge ankommet fra Eritrea. De rejsende selv og asylcentre må være opmærksomme på risikoen for malaria og behovet for yderligere undersøgelse i tilfælde af relevante symptomer, ligesom behandlende læger på selv lille mistanke om malaria må sikre relevant udredning og behandling. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vivax-malaria ofte først debuterer med symptomer flere måneder efter smittetidspunktet, og at sygdomstilfælde derfor kan ses længe efter ankomst til Danmark.

Læs mere i EPI-NYT 25/2015, som også omtaler opdaterede anbefalinger for malariaprofylakse