En sen start, influenzasæson 2014/15

Influenzasæson 2014/15 var i Danmark såvel som i det meste af Europa domineret af et influenza A H3N2-virus, der havde ændret sig i forhold til den virusstamme der var i sæsoninfluenzavaccinen. Vaccinen gav derfor begrænset beskyttelse mod det mest udbredte influenzavirus.

Imidlertid steg influenzaaktiviteten i Danmark først sent hen imod slutningen af februar, og derfor blev sæsonen ikke så langstrakt og konsekvenserne ikke så omfattende som i mange andre europæisk lande, hvor influenzaen begyndte før eller omkring jul.

Influenzaaktiviteten var lav generelt i befolkningen i år, set ud fra andelen af personer, der kontaktede læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer. Til gengæld fik relativt mange patienter med influenza intensiv behandling på hospital, ligesom der var overdødelighed blandt de ældre.

Tilslutningen til influenzavaccination var lavere i denne sæson sammenholdt med sidste sæson, men på niveau med tidligere år. En mulig årsag kan være, at SST ikke lavede influenzavaccinationskampagne i 2014, eller at 2012/13 var en meget hård sæson, der kan have medført, at vaccinationstilslutningen var lidt højere den efterfølgende sæson. Selvom effektiviteten over for influenza A H3N2 var ringe i år, formodes vaccinen at have haft god effekt over for influenza A H1N1pdm09 og influenza B der tilsammen udgjorde næsten halvdelen af de virusstammer der var i omløb i år.

Læs mere om influenzasæsonen i EPI-NYT 24/2015