MRSA i fortsat stigning

Antallet af nye MRSA-tilfælde fortsætter med at stige, og var i 2014 det højeste siden midten af 1970'erne.

Der blev i 2014 registreret 2.965 tilfælde mod 2.092 i 2013, hvilket er en stigning på 42 %. Stigningen skyldtes særligt samfundserhvervede og importerede tilfælde samt MRSA CC398 (husdyrsassocieret MRSA), som nu udgør i alt 43 % af alle nye tilfælde på landsplan. På trods af dette er andelen af hospitalserhvervede tilfælde fortsat lavt, hvilket kan tages som udtryk for, at Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2006, som blev revideret i 2012, fortsat virker. Dette støttes også af, at hovedparten af udbrud kun omfattede få personer.

En stigning i antallet MRSA CC398 er forventet som følge af revisionen af MRSA-handlingsplanen, hvor kontakt til svin blev indført som en risikofaktor. Dette indebærer, at personer, der arbejder med svin og disse personers husstand, undersøges for MRSA ved indlæggelse og i forbindelse med infektioner, der kan skyldes stafylokokker. Alene af denne grund må der forventes et større antal MRSA CC398-tilfælde.

Forskningsprojekt om MRSA CC398

I efteråret 2014 bevilgede Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri midler til et 3-årigt forskningsprojekt, hvis formål er at skabe en samlet vurdering af betydningen af MRSA CC398 hos husdyr og mennesker. Projektet består af en række mikrobiologiske og epidemiologiske delprojekter, og ledes af DTU-VET i samarbejde med Statens Serum Institut. Projektet er startet i foråret 2015 og forventes at kunne danne solid basis for myndighedernes fremadrettede indsats mod MRSA CC398.

Læs mere i EPI-NYT 23/2015