Ebolaepidemien i Vestafrika har sat farten ned

Det seneste halve år er antallet af ebolasmittede aftaget. Liberia er erklæret smittefrit, men i Guinea og Sierra Leone er der stadig ikke kontrol over epidemien i alle områder.

I alt er cirka 27.000 mennesker blevet smittet med ebola i udbruddet i Vestafrika. Heraf er 11.000 døde. Det er især tre lande – Liberia, Guinea og Sierra Leone – der er blevet ramt.

Siden slutningen af december 2014 er antallet af smittede aftaget i de tre lande, og WHO har erklæret Liberia smittefri pr. 9. maj 2015, efter at 42 dage er gået siden det sidste fatale tilfælde af ebola blev begravet. Ud fra den seneste WHO-rapport (dateret 20. maj 2015) fremgår det, at der i Guinea og Sierra Leone igen er set et øget antal tilfælde i ugen op til den 17. maj 2015 med i alt 35 smittede mod ni i ugen før.

Ebolatilfælde 2014-15 

Enkelte tilfælde, som kan knyttes til udbruddet, er set i Nigeria, Senegal, Spanien, USA, Mali og Storbritannien (samlet 35 smittede og 15 døde). I alt 869 sundhedsarbejdere er fundet smittede og 507 døde. En mandlig italiensk sygeplejerske, der havde arbejdet i Sierra Leone, blev d. 12. maj 2015 fundet smittet og er aktuelt indlagt i Italien.

Læs mere i EPI-NYT 22/2015