Stabilt antal hiv-smittede, men flere diagnosticeres tidligt

Budskabet om hyppig hiv-testning blandt mænd der har sex med mænd er slået igennem, men det er ikke lykkedes at inddæmme smittespredningen i denne gruppe.

Antallet af anmeldte hiv-tilfælde var i 2014 på niveau med de foregående år, og mænd der har sex med mænd samt indvandrere, der er heteroseksuelt smittet med hiv før ankomsten til Danmark, udgjorde fortsat de største smittegrupper.

I 2014 blev der anmeldt 249 tilfælde af hiv, heraf 50 personer tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet samt syv turister.

Blandt de 192 ikke-turister (153 mænd og 39 kvinder), der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 118 danskere og 74 indvandrere

I alt 106 var mænd der har sex med mænd, 74 var heteroseksuelt smittet og ni var intravenøse stof-brugere. Én var mor-barn-smittet.
 
119 var smittet i Danmark og 71 i udlandet.

Hovedparten af de heteroseksuelt smittede indvandrere kom Afrika syd for Sahara, mens de fleste homoseksuelt smittede indvandrere kom fra Vesteuropa.

Homoseksuelt smittede mænd havde generelt været smittet i kortere tid, før de fik stillet diagnosen hiv end heteroseksuelt smittede. Især blandt yngre homoseksuelle mænd, og blandt dem med bopæl i Københavnsområdet var der en stor andel, der var vurderet som smittet for under et år siden.

Tidlig diagnose er vigtig både for at undgå videre smitte, og fordi det giver bedre mulighed for at behandle den hiv-smittede med antivirale midler.

Den store andel homoseksuelt smittede mænd, der var diagnosticeret som nyligt smittet, tyder på, at budskabet om hyppig testning er slået igennem. Samtidig er det udtryk for en betydelig fortsat smittespredning, som det ikke er lykkedes at inddæmme med de nuværende forebyggelsesmuligheder. Der er brug for at forny forebyggelsesindsatsen blandt homoseksuelle mænd, ikke mindst i lyset af de stigende forekomster af hiv-smitte i denne gruppe i flere andre europæiske lande, siger afdelingslæge Susan Cowan, Statens Serum Institut.

Læs mere i EPI-NYT 20-21/2015