16 smittet med papegøjesyge sidste år

Antallet af anmeldte tilfælde af ornitose - papegøjesyge var på niveau med de foregående år, men i modsætning til det forrige år var tilfældene mere geografisk spredt imellem regionerne.

I 2014 blev 16 personer anmeldt med ornitose, papegøjesyge, tre kvinder og 13 mænd. Medianalderen var 57 år (spændvidde 33-70 år), og hovedparten var smittet i Danmark.

I alt 12 var oplyst som sandsynligt smittet i Danmark, to som muligt smittet i henholdsvis Sverige og USA og én som sikkert smittet i Grækenland. For én var smitteland ukendt.

Ornitose diagnosticeres oftest hos midaldrende mænd, der fortrinsvis smittes ved fritids-fuglekontakt. I 2014 sås en ligelig fordeling af antal tilfælde med formodet smitte fra privat og/eller indendørs fuglehold og fra vilde fugle.

I alt seks mentes smittet via burfugle, heraf to fra parakitter. Andre seks tilfælde mentes smittet af vilde fugle, heraf bl.a. to fra ællinger, én fra havefugle og én via duer.

Læs mere i EPI-NYT 19/2015