Nye tilfælde af listeria

Statens Serum Institut har inden for en kort periode påvist flere tilfælde af listeria, der kan have relation til tidligere sygdomsudbrud. Opsporing af smittekilden pågår.

I alt fem personer med underliggende sygdom har fået påvist listeria i løbet af en uge i april, heraf er to personer døde inden for 30 dage efter fundet af bakterien. To personer har fået påvist den listeriatype, der gav anledning til et stort udbrud i 2013 og 2014 forårsaget af kødpålæg. To andre personer er smittet med andre listeriatyper, der kan have relation til to tidligere mindre listeriaudbrud. Den femte person er smittet med en listeriatype, der ikke kendes fra tidligere udbrud. Det står klart, efter at prøver fra patienterne er blevet analyseret med hel-genomsekventering (DNA-fingeraftryk) på Statens Serum Institut.

”Det er usædvanligt, at der er fem tilfælde på en uge. Normalt ser vi et tilfælde af listeria om ugen. Men det er også usædvanligt, at vi så hurtigt er klar over, hvad det er for en type listeria. Det er et udtryk for, at vores overvågning af listeria er blevet bedre”
Overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut

Smittekilderne er endnu ikke fundet, men udviklingen følges nøje. Hvis der kommer nye smittede, vil Statens Serum Institut foretage interview med disse for at finde mulige smittekilder. Samtidig er Fødevarestyrelsen i gang med at tage prøver fra mulige fødevarer og fødevarevirksomheder, og fundne listeriabakterier vil løbende blive typebestemt på DTU Fødevareinstituttet.

”Det at vi kender ikke blot typen af listeria, men hele listeriabakteriens DNA allerede to uger efter, at patienterne blev syge, gør arbejdet med at lede efter smittekilden mere målrettet. Chancen for at finde smittekilden, og måske så tidligt, at man kan forebygge et større listeriaudbrud, er bedre end tidligere”
Sektionsleder Annette Perge, Fødevarestyrelsen

For generelt at forebygge listeriainfektion henvises til Fødevarestyrelsens råd "Sådan undgår du at blive syg af listeria" på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Listeria påvises ved dyrkning fra blod (bloddyrkning) eller spinalvæske samt ved udbrud evt. også fra fæces. Der undersøges ikke rutinemæssigt for listeria i fæces, så det skal anføres på rekvisitionen, hvis denne undersøgelse ønskes.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal anmelde denne til Statens Serum Institut og hurtigst muligt indsende listeriaisolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

I Danmark registreres normalt ca. 50 sygdomstilfælde om året, men i 2009 og i 2014 var der imellem 90-100. Det er overvejende personer, som er svækkede i forvejen, som bliver syge. Dødeligheden blandt de registrerede tilfælde er ca. 25 %.

Koordinering af indsats og efterforskning af aktuelle sygdomsudbrud sker i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil