Høj forekomst af kighoste i 2014

I 2014 blev der i Danmark påvist 847 tilfælde af kighoste sammenlignet med 484 i 2013 og 980 i 2012. Der blev således fundet flere tilfælde i 2014 end i 2013 men færre end i 2012.

I lighed med de tidligere år var den højeste incidens hos børn under ét år, idet i alt 76 børn blev anmeldt med kighoste i det kliniske anmeldesystem, svarende til 126,4 tilfælde pr. 100.000 spædbørn. Især spædbørn er relativt dårligt beskyttede mod kighoste, da de er enten uvaccinerede eller blot har modtaget en eller to af de anbefalede tre DiTeKiPol/Hib-vacciner til spædbørn. Rettidig kighostevaccination er meget vigtig, da der først indtræder betydende beskyttelse mod kighoste efter to vaccinationer. Derfor bør de anbefalede vaccinationstidspunkter ved 3, 5 og 12 måneder så vidt muligt overholdes.

Det er forventeligt, at man vil se enkelte børn under 2 år, som får kighoste, selv om de er fuldt vaccineret. Ingen af de otte børn under 2 år, som i 2014 blev anmeldt med kighoste trods tre vaccinationer, var indlagt i forbindelse med sygdommen. Dette er positivt og tyder på, at vaccinationsprogrammet lever op til sit formål, nemlig at forebygge alvorlig sygdom blandt spæd- og småbørn.

Aldersgruppen 10 til 19 år havde den næsthøjeste forekomst af laboratoriepåvist kighoste. Den høje forekomst blandt denne gruppe kan formentlig forklares ved, at beskyttelsen fra 5-års boostervaccinen, som også beskytter mod kighoste, aftager jævnt over 4-12 år. Desuden har de unge over 16-års-alderen ikke modtaget boosteren, der blev indført i 2003/4. Efter indførelse af 5-års boosteren er en del af sygdomsbyrden flyttet fra børn i 5-10 års alderen til de større børn og teenagere.

Den geografiske fordeling var skæv, idet der var markante stigninger i forekomsten af kighoste i Nordsjælland og Københavnsområdet i sommeren 2014, mens der i andre områder kun sås mindre ændringer. Forskelle og ændringer i regionale rutiner, diagnostiske metoder og generelt fokus på kighoste kan have indflydelse på den registrerede forekomst af kighoste, herunder de geografiske forskelle. Kighoste anses for at være underrapporteret, især blandt voksne.

Rundt om i verden ses der i øvrigt flere og flere kighoste-epidemier, også blandt yngre voksne, hvilket blandt andet skyldes, at varighed af beskyttelse efter vaccination som nævnt er begrænset. I Danmark var den seneste landsdækkende epidemi i 2002, hvor der var en forekomst på 36 pr. 100.000 indbyggere, mens den i 2014 var 15 pr. 100.000 indbyggere.

Læs videre i EPI-NYT 18/2015