Danskere tager mæslinger med hjem fra rejsen

Sidste år blev der anmeldt 27 tilfælde af mæslinger i Danmark. Mindst seks af disse blev smittet på rejse i udlandet. Ikke-immune rejsende er i risiko for smitte mange steder i verden, og alle bør derfor være MFR-vaccineret for at undgå sygdom og yderligere smitte i Danmark.

I Danmark blev der i 2014 anmeldt 27 tilfælde af mæslinger. Seks var blevet smittet på rejser til henholdsvis Filippinerne, Tyrkiet, Pakistan og Eritrea/Europa, mens andre med sikkerhed blev smittet af disse personer efter hjemkomsten. Dette vides, fordi virus i alle tilfælde typebestemmes, og alle virus-typer på nær ét var identiske. Størstedelen af de, der blev smittet i udlandet, var ikke vaccineret.

I starten af 2015 blev to mindre børn smittet med mæslinger, hvor virustypen kunne spores til Malmø, og senest er en voksen dansker er blevet smittet med mæslinger på en rejse i Kina. Virus fra denne patient matcher med et stort mæslingeudbrud i Kina og er en type mæslingevirus, der ikke tidligere er kommet til Danmark. Der er pt. ikke konstateret yderligere smitte fra den danske patient.

Ikke-immune rejsende er i risiko for smitte og efterfølgende introduktion af mæslingevirus i Danmark, og alle børn og voksne, specielt personer født efter 1974, bør være MFR-vaccinerede for at undgå sygdom og fornyet introduktion af mæslinger i Danmark.

Europæisk Vaccinationsuge om vacciners betydning for folkesundheden

I uge 17 afholder WHO den Europæiske Vaccinationsuge (European Immunization Week), som sætter fokus på vacciners betydning for bekæmpelse af infektionssygdomme og dermed folkesundheden i Europa.

Der fokuseres i år på behovet for fornyet opbakning til vaccinationsprogrammer på det politiske såvel som på det sundhedsprofessionelle og personlige niveau.

Et af de mål som WHO og medlemslandene i den europæiske region har arbejdet på i mange år er at eliminere mæslinger og røde hunde i Europa senest i 2015. For at vurdere de enkelte landes indsats og status er dannet uafhængige nationale verifikationskomitéer, som skal sikre, at en national rapport fremsendes til WHO til vurdering i den regionale verifikationskomité for Europa. Sverige, Norge og Danmark har valgt at danne en fælles skandinavisk verifikationskomité.

Danmark når ikke målet om, at 95 % MFR-vaccineres

For at opnå målet om elimination skal mindst 95 % modtage begge MFR vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Dette mål er ikke nået for nogen årgang siden MFR-vaccinen blev indført i 1987. Den aktuelle tilslutning til MFR 1 for børn født i 2000-2012 er 88-90 %. Her kan den reelle vaccinationstilslutning dog være 3-4 procentpoint højere. MFR 2 gives aktuelt til både 12-årige og til 4-årige. Tilslutningen for de 12-årige er 87-88 % for børn født i årene 1996-2000. For de 4-årige, som den anden MFR-vaccine er givet til siden 2008, er tilslutningen desværre lavere, 79-86 % for børn født i 2005-2009.

For at øge vaccinationsdækningen er der etableret en reminder-ordning, hvor forældre til børn, der er registreret som manglende mindst én børnevaccine, får tilsendt et brev med oplysning om dette. Desuden planlægges studier til at afklare risikofaktorer for undervaccination, herunder med indhentning af sociodemografiske oplysninger.

Læs mere i EPI-NYT 16/2015

Læs mere om den europæiske vaccinationsuge (på engelsk)