Hunde- og abebid i udlandet skyld i flest behandlinger mod rabies

I 2014 blev i alt 156 personer sat i behandling mod rabies efter dyrebid. Langt de fleste efter at være blevet bidt af dyr i udlandet – særligt Asien. Ingen udviklede sygdommen.

Rabies kan forebygges, hvis man kommer i behandling efter at man har været udsat for mulig smitte. Sidste år skete det oftest efter dyrebid i udlandet, mens 16 personer var blevet bidt af flagermus i Danmark. Én person var bidt i Danmark af en kat importeret fra Rusland.

Blandt de 139 danskere der var muligt eksponeret for rabies i udlandet, var 88 i Asien, heraf 52 i Thailand. Det var hyppigst bid fra hunde eller aber, der gjorde at der blev givet rabies-vaccination.

Kun en mindre del af dem, der fik rabies vaccine i udlandet fik samtidig den anbefalede immunglobulin.

Ved rådgivning før udlandsrejse er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr og at tilråde restriktiv dyrekontakt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid.

Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer, kan det overvejes at anbefale forebyggende vaccination mod rabies, især hvis det på rejsemålet er vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage.

Rabies hos dyr

Rabies forårsages af lyssavirus og forekommer enten som klassisk rabiesvirus eller European Bat Lyssavirus (EBLV), også kaldet flagermusrabiesvirus. Klassisk rabies forekommer lokalt i det meste af Østeuropa, mens der løbende ses sporadiske udbrud af rabies i den vestlige del af Europa, senest i Grækenland i 2014.

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens flagermusrabies blev påvist første gang i 1985. Seneste positive fund i en flagermus var i 2009.

Klassisk rabies forekommer i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2014 blev der påvist klassisk rabiesvirus i tre polarræve.

Læs mere i EPI-NYT 14-15/2015