Fortsat stor interesse for mæslinger og MFR-vaccination

SSI modtager aktuelt mange henvendelser fra læger og borgere om evt. MFR-vaccination af voksne og om de anbefalede tidspunkter for MFR-vaccination af børn.

De fleste yngre voksne op til 40-års-alderen vil være immune mod mæslinger, dog formodes op til ca. 10 % af hver årgang født siden 1987 at være ubeskyttede. Ikke-immune voksne i denne aldersgruppe bør MFR-vaccineres, og særligt inden rejse til områder med cirkulation af mæslinger. Testning af antistoffer anbefales normalt ikke forud for vaccination. Hvis man har haft en eller flere af de tre sygdomme, vil antistofferne blot neutralisere den pågældende komponent af vaccinen.

For praktiske formål kan man regne med, at alle over 40-års-alderen har haft mæslinger, og der er ikke nogen generel anbefaling om MFR-vaccination af denne aldersgruppe ved rejse til områder med udbrud af mæslinger. Ved konkret viden om manglende immunitet mod mæslinger, kan man dog godt vaccinere personer over 40 år, og der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for MFR-vaccination.

For alle voksne gælder, at hvis man ikke tidligere er MFR-vaccineret eller har haft sygdommen, kan man MFR-vaccineres, men der er p.t. ingen offentlig betaling af vaccinen. Kvinder i den fødedygtige alder har dog tilbud om gratis vaccination mod røde hunde, hvis de ikke er immune. Tilbuddet gives i form af MFR-vaccine. Ved bestilling af MFR-vacciner til brug uden for børnevaccinationsprogrammet bedes man rette telefonisk henvendelse til ordremodtagelsen på SSI.

Der er ikke ændret ved de anbefalede tidspunkter for 1. og 2. MFR-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinationen anbefales, når barnet er henholdsvis 15 måneder og 4 år gammelt. Såfremt der sker en generel ændring af de anbefalede tidspunkter for vaccination, vil dette blive meldt ud af Sundhedsstyrelsen.

Er der særlige omstændigheder, kan den 1. MFR-vaccination dog gives fra 12-måneders-alderen og vil fortsat være effektiv. Vaccinen kan gives samtidig med 3. grundvaccination (3. DiTeKiPol/Hib og 3. Prevenar). Kun ved ophold i områder med større udbrud og dermed stor smitterisiko kan MFR-vaccinen undtagelsesvist gives fra 9-måneders-alderen, men skal da gentages når barnet er 12 måneder gammelt eller derover.

Læs mere i EPI-NYT 11/15 og nyhed fra 27/2