2.800 får blodforgiftning under indlæggelse

For første gang foreligger der nationalt overblik over, hvor mange danskere, der får blodforgiftning under en indlæggelse på hospitalet. Dette er muligt med det nye værktøj til overvågning af hospitalserhvervede infektioner, HAIBA. Data fra HAIBA for denne type infektion, bakteriæmi, er fra i dag tilgængelige på eSundhed.dk

Når der er infektion i blodbanen, kalder man det blodforgiftning eller bakteriæmi. Blodforgiftninger er livstruende og kan optræde i forbindelse med andre infektioner som f.eks. lungebetændelse eller meningitis. Blodforgiftninger kan også udvikle sig fra inficerede sår eller opstå efter kirurgiske indgreb. Ved nedsat immunforsvar kan patientens egne bakterier invadere blodbanen gennem mindre indgangsporte i hud eller slimhinder.

HAIBA er helt nyt værktøj til landsdækkende overvågning af sygehuserhvervede infektioner (Hospital-Acquired Infections DataBAsen, EPI-NYT 9/15 ). Med HAIBA kan man nu overvåge, hvor mange blodforgiftninger, der opstår under hospitalsindlæggelser landet over.

Tal fra HAIBA viser at der i perioden 2010-2014 var lige knap 2800 blodforgiftninger erhvervet på danske sygehuse om året. Risikoen er højere for patienter, der er indlagt længe.

”Der har altid været stor opmærksomhed på forekomst og behandling af blodforgiftninger, og der er fortsat brug for dette. I forhold til fx for 10 år siden behandler sygehusene flere sårbare patienter, og der udvikles hele tiden mere avancerede behandlinger, hvilket øger risikoen for, at der opstår blodforgiftning i forbindelse med et hospitalsophold. Patienterne flyttes oftere mellem afdelinger og sygehuse og uden automatisk opdaterede nationale overvågningssystemer, ville det kræve mange menneskelige ressourcer at bevare overblikket”
Kåre Mølbak, overlæge, afdelingschef Statens Serum Institut.

HAIBA giver mulighed for at overvåge forekomsten løbende, uden at sundhedspersonalet skal registrere de enkelte tilfælde. Tallene vises både for hele landet og for de enkelte regioner, sygehuse og afdelinger. Sundhedspersonalet kan således følge forholdene på deres lokale hospitalsafdeling, mens f.eks. regionspolitikeren kan følge forekomsten i regionen.

”Gennem HAIBA kan man følge de lokale tendenser og se om f.eks. forebyggende tiltag har haft effekt, eller om der er uventede stigninger, som kræver nærmere undersøgelser lokalt. Det videre arbejde med disse tal er desuden afgørende for vores forståelse af, hvorfor infektionerne opstår. Det er helt unikt at have et system, der kan levere disse tal for alle sygehuse og afdelinger i et helt land”
Kåre Mølbak, overlæge, afdelingschef Statens Serum Institut. 

Læs mere i EPI-NYT 11/15
Læs mere om Clostridium difficile – EPI-NYT 10/15
Læs mere om HAIBA – EPI-NYT 9/15