Amøbeinfektion ved rejser: Brug altid sterilt eller kogt isotonisk saltvand til næseskylning

Parasitologisk Laboratorium på Statens Serum Institut har deltaget i diagnosticeringen af hjernebetændelse hos en norsk kvinde, som pådrog sig infektion med amøben Naegleria fowleri under rejse i Thailand. Kvinden døde af infektionen

Kvinden, som tidligere var rask, blev syg efter ankomst til Norge og døde af hjernebetændelse (meningoencephalitis). Prøver fra kvinden blev analyseret på Statens Serum Institut, hvor det blev påvist, at kvinden var inficeret med amøben.

Det antages, at kvinden blev smittet med amøben via næseskylning med lokalt vandhanevand. Den eneste risiko, som kunne sættes i forbindelse med sygdommen, var netop, at kvinden under sit ophold i Thailand foretog daglige næseskylninger i lokalt vandhanevand, som ikke var kogt.

Naegleria fowleri er en normalt fritlevende amøbe, dvs. en encellet organisme - lidt større end en bakterie - som forekommer fritlevende i miljøet (fx ferskvand). Hvis den havner i næsehulen, kan den via lugtenerven og en tynd, perforeret knogleplade øverst i næsehulen få adgang til hjernehinderne og siden hjernen, hvor den kan leve, opformeres og resultere i hjernebetændelse.

Amøben, som populært kaldes for den ’hjerne-ædende amøbe’, overføres oftest ved badning i søer, elve, og i svømmebassiner, der ikke har tilstrækkelig klorering, hvor man har hovedet under vand og får vand i næsen, men næseskylninger med forurenet vand er også en kendt risikofaktor. Næseskylninger er udbredt i bl.a. yoga-miljøer og indgår i mange lande som en del af religiøse renselsesprocedurer.

Tidsrummet fra smitte til symptomer (inkubationstiden) er kort, sædvanligvis 1-7 dage. Sygdommen rammer især yngre, raske personer og medfører alvorlig hjernebetændelse, ofte med fatalt udfald.

Er man usikker på vandkvaliteten, bør man ved næseskylninger altid bruge sterilt eller kogt, isotonisk saltvand (Naegleria kan ikke overleve i saltvand).

Læs mere om Naegleria fowleri og andre fritlevende amøber på Statens Serum Instituts hjemmeside.

For yderligere information kan man kontakte Parasitologisk Laboratorium (3268 8224).