MFR-vaccination anbefales fortsat, når barnet er 15 måneder og 4 år gammelt

Den massive presseomtale af et mindre udbrud af mæslinger i hovedstadsområdet har sat fokus på vaccinationsprogrammet og de anbefalede tidspunkter for vaccination.

SSI har modtaget en del henvendelser fra forældre og læger om det anbefalede tidspunkt for MFR-vaccination.

Der er ikke ændret ved de anbefalede tidspunkter for 1. og 2. MFR-vaccination. Vaccinationen anbefales når barnet er henholdsvis 15 måneder og 4 år gammelt. Såfremt der sker en generel ændring af de anbefalede tidspunkter for vaccination, vil dette blive meldt ud af Sundhedsstyrelsen.

Er der særlige omstændigheder, kan den 1. MFR-vaccination dog gives fra 12-måneders-alderen og vil fortsat være effektiv. Vaccinen kan gives samtidig med 3. grundvaccination (3. DiTeKiPol/Hib og 3. Prevenar). Kun ved ophold i områder med større udbrud og dermed stor smitterisiko kan MFR-vaccinen undtagelsesvist gives fra 9-måneders-alderen, men skal da gentages når barnet er 12 måneder gammelt eller derover.

Der kan optræde bivirkninger efter MFR-vaccination, men hos langt de fleste vil de være milde og forbigående. Nogle børn får lokal smerte, rødme og hævelse der, hvor vaccinen er sprøjtet ind, og nogle får feber, typisk 5-10 dage efter vaccinationen, hvor der også kan ses et udslæt, som ligner de rigtige sygdomme, men som regel vil være mildere. Barnet er ikke smitsomt.

Det er usædvanligt med alvorlige bivirkninger efter MFR-vaccination, og disse optræder alle mange gange sjældnere (100-1.000 gange) end de komplikationer, der ses efter mæslingesygdom.

Flere store befolkningsbaserede undersøgelser, bl.a. fra Danmark, har ikke kunne påvise en sammenhæng mellem MFR-vaccination og udvikling af autisme.

Læs mere i SSI’ tema om mæslinger