Ny database til overvågning af hospitalserhvervede infektioner

Med databasen HAIBA, der går i luften om en uge, får Danmark et nyt, unikt værktøj til at overvåge, hvor mange patienter, der rammes af fire hyppige infektioner, mens de er indlagt på et sygehus.

Hvert år får op mod 60.000 patienter en infektion, mens de er indlagt på et sygehus. Tallet er anslået, da der hidtil ikke har været en national overvågning af hospitalserhvervede infektioner. Det skal et nyt overvågningsværktøj gøre op med.

Værktøjet hedder HAIBA - Hospital Acquired Infection dataBAse. HAIBA er en database, der genbruger informationer fra eksisterende datakilder om en patients forløb. Ud fra disse oplysninger beregner systemet, om en prøve til mikrobiologisk undersøgelse er taget eller en diagnose er stillet på et tidspunkt, hvor det er mest sandsynligt, at der er tale om en infektion, der er erhvervet i forbindelse med indlæggelsen.

Dermed er HAIBA designet således, at læger eller andre ansatte på hospitalerne ikke skal bruge tid på at registrere og indberette tilfælde af hospitalsinfektioner.

”HAIBA vil blive et unikt værktøj til dynamisk at følge udviklingen af sygehuserhvervede infektioner – især på de enkelte afdelinger eller sygehuse. HAIBA kan ikke give forklaringer på, hvorfor forekomsten er, som den er, eller hvorfor der ses ændringer i mønstret. Men forhåbentlig kan formidling af data gennem HAIBA åbne diskussioner om mulige forklaringer og stimulere initiativer, der har til formål at forebygge sygehuserhvervede infektioner.”
Kåre Mølbak

De første data gøres tilgængelige den 4. marts på eSundhed.dk. Da vises forekomsten af bakteriæmier (blodforgiftninger) erhvervet ved indlæggelse og Clostridium difficile-infektioner, dvs. alvorlige tarminfektioner erhvervet på sygehus. Senere i år følger forekomsten af urinvejsinfektioner og visse post-operative infektioner.

HAIBA er udviklet og afprøvet som pilotprojekt af Statens Serum Institut i samarbejde med Danske Regioner på forlæg af Sundhedsministeriet. Fra 2015 sættes HAIBA i drift, finansieret som en fællesoffentlig aktivitet, dvs. med både statslig og regional medfinansiering.

Læs mere i EPI-NYT 9/2015