Antallet af hepatitis B-smittede stabilt

I 2014 sås et lille fald i antallet af anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis B. De fleste smittede er personer af udenlandsk herkomst, som er smittet ved fødslen i hjemlandet. Antallet af tilfælde med akut hepatitis B var som de foregående år.

I 2014 blev der anmeldt 16 tilfælde af akut hepatitis B. Hovedparten af de smittede er mænd af dansk herkomst smittet ved seksuel kontakt. De fleste der smittes i Danmark, smittes ved heteroseksuel kontakt. Disse tal ligger på linje med de seneste år.

Der blev i 2014 modtaget 253 anmeldelser af kronisk hepatitis B. Langt størstedelen af tilfælde drejer sig om personer af udenlandsk, herkomst smittet ved fødslen i hjemlandet. Flertallet af anmeldelser omhandler kvinder, og af disse er 61 % fundet i den generelle screening af gravide.

Der blev ikke anmeldt nogen børn smittet ved fødslen i Danmark efter indførsel af generel screening af gravide. Børn født af kvinder, der i gravidscreeningen findes smittet med hepatitis B, skal vaccineres ved fødslen, samt når de er 1, 2 og 12 måneder gamle. Børnene skal undersøges for vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B.

Blandt anmeldelserne af kronisk hepatitis B er en betydelig overvægt af kvinder med udenlandsk herkomst. Da hepatitis B må formodes at være lige hyppigt hos mænd og kvinder, er det sandsynligt at der befinder sig et betydeligt antal udiagnosticerede mænd, særligt fra Østeuropa og Sydøstasien i Danmark. Personer fra højendemiske lande bør testes ved ankomsten til Danmark eller ved første kontakt med sundhedsvæsnet. Dette gælder også adoptivbørn.

EPI-NYT uge 7/8 2015 figur 3

Læs mere i EPI-NYT 7-8/2015