Stabilt antal smittede med hepatitis C

I 2014 modtog Statens Serum Institut syv anmeldelser af tilfælde af akut, og 235 tilfælde af kronisk hepatitis C. Dette antal er på linje med de seneste år.

Hepatitis C giver sig sjældent til kende som akut sygdom, men diagnosticeres som regel først i det kroniske stadium, når sygdommen begynder at give symptomer.

Nogle patienter findes dog ved screening, og derfor er skelnen mellem akut og kronisk hepatitis C nogen gange vilkårlig.

Størstedelen af dem, der blev anmeldt smittet med hepatitis C i 2014 var intravenøse stofbruger ligesom de foregående år. I alt gjaldt det fem af de 7 tilfælde af akut hepatitis C samt 141 ud af de 235 anmeldelser af kronisk hepatitis C.

Der blev anmeldt fem homoseksuelt smittede, alle var kendt hiv-positive. Desuden var tre af de heteroseksuelt smittede (heriblandt to kvinder) kendt hiv-positive.

EPI-NYT uge 12 2015 table 3

Seksuel adfærd, der involverer slimhindeskader og derfor risiko for blødning, synes hos hiv-positive at indebære større risiko for smitte med hepatitis C end hos hiv-negative. Det er vist at HIV-negative mænd der har sex med mænd (MSM)'s hepatitis C-risiko svarer til baggrundsbefolkningens.

Der blev anmeldt 14 som smittet ved tatovering for mange år siden. Den aktuelle risiko for smitte ved tatovering skønnes ikke at være stigende.

I Danmark er der ikke udført egentlige prævalensundersøgelser blandt den almene befolkning. Imidlertid er antallet af personer, der findes hepatitis C-positive i bloddonorscreeningen faldende, og har i over 10 år ligget stabilt på under 10 om året.

Det er fortsat nuværende og tidligere i.v. stofbrugere samt hiv-positive patienter, specielt mænd der har sex med mænd, som bør screenes for hepatitis C.

Læs mere i EPI-NYT 12/2015