Flere tilfælde af listeria og campylobacter i Europa

Ligesom i Danmark var der på europæisk plan usædvanligt mange listeriatilfælde i 2014. Også antallet af den hyppigste fødevarebårne infektion, campylobacter, er stigende, viser den årlige zoonoserapport fra ECDC, der udkommer i dag.

Sidste år fik mere end 236.000 europæere en infektion med campylobacter. Campylobacter er en bakterie, der giver mave-tarminfektion, især karakteriseret ved diarré og generel utilpashed. Kyllingekød menes at være den hyppigste smittekilde.

Det var en stigning på 9,6 pct. i forhold til 2013, viser den ny zoonoserapport fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC).

Herhjemme var campylobacter også den mest udbredte fødevarebårne infektion. Her har antallet af tilfælde været stabilt højt i 2012-14 på lidt under 3.800 tilfælde.

Antallet af listeriainfektioner steg også i Europa i 2014, hvor der blev rapporteret 2.161 tilfælde. Dette er en stigning på 30 % i forhold til 2013. Listeriainfektioner rammer oftest ældre og i forvejen svækkede patienter, og dødeligheden er over 15 %

I Danmark blev der rapporteret 92 tilfælde af listeria i 2014 mod 49 i 2013. Dette skyldtes primært et stort listeriaudbrud, der ramte 41 patienter fordelt over hele Danmark. Dette udbrud blev opklaret ved hjælp af helgenomsekventering, der muliggjorde at koble bakterie-DNA fra patienter med bakterie-DNA fra rullepølse og derved bevise, at det var rullepølsen, der var synderen.

Læs hele ECDC's Zoonoserapport 2014